Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är i dagsläget planerade under 2023. 

Bredband, digital-TV och telefoni

Fastigheten har fast bredband 1 Gb (1000/1000) via stockholms stadsnät samt digital-TV och Ip-telefoni via Sappa.

Underhållsplan

Fastigheten stambyttes 2012 och samtliga badrum renoverades samtidigt. Tvättstugan renoverades 2010 och 2013 genomfördes partiell dränering. Vinden tilläggsisolerades 2014. Elstigare och elcentral byttes 2015 och elrenovering har skett i samtliga lägenheter tidigare. Takbyte genomfördes 2017. Relining av avloppsledningar från fastigheten till stadsnätet utfördes våren 2018. Enligt plan ska fasadrenovering göras inom 5 år.

Årsredovisning

Se bifogade årsredovningar.

Medlemskap

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen. Delat ägande bifalles (exempelvis att föräldrar äger lägenheten men deras barn bor i den, ingen särskild procentsats i ägarfördelning krävs). Styrelsen beslutar om medlemsskap och kan vid behov besluta med kort varsel.

Hiss 

Fastigheten har ingen hiss. 

Uppvärmning

Bergvärme, ny bergvärmepump installerades 2010.

Energideklaration (utförd 2009)

Huset använder 134 kWh/kvm varav el 67 kWh/kvm. Liknande hus använder i snitt 116-142 kWh/kvm.

Garage och parkering

I huset finns två garageplatser, dessa används i dagsläget som förråd. Parkering i området kräver boendeparkeringstillstånd, avgiften är 500 kr per månad. 

Övrigt

Till varje lägenhet finns ett källarförråd. Tvättstuga och cykelförråd finns i källarplanet. Mot vattnet finns en gemensam grillplats. Många lägenheter har öppen spis och alla får eldas i. Fastigheten har mekanisk frånluft, endast kolfilterfläktar accepteras, ej direktanslutna fläktar.

Åtaganden för medlemmar

Städning av tvättstugan ca 1 gång per år. Ansvar för trappstädning/snöskottning/gräsklippning enligt löpande schema. Deltagande vid gårdsstädning i maj månad varje år.

Kontaktperson

För mer information, kontakta Ordförande Johan Nordkvist, 070-8714713. In- och utträdeshandlingar skickas till Johan Nordkvist, Svartviksvägen 6, 167 41 Bromma.

Bifogade filer