Områdets historik

Traneberg byggdes till största del utifrån familjepolitiska och sociala ambitioner. Under åren 1934-1938 skapades stockholms första område med tre våningar höga smalhus lagda intill varandra, som senare blev en mall för hus som byggdes i Söder- och Västerort under 1940- och 1950-talet. Barnfamiljerna lockades hit från de tunga och mörka innerstadshusen. 

Innan dess var Traneberg ett utflyktsmål för innerstadens bättre bemedlade och förutom industiområdet fanns bara ett färre antal sommarvillor.

På området vid minnebergsudden etablerades industrier under 1800-talet. Först var Stockholms bryggeriers buteljfabrik, 1873 byggdes Svartviks stärkelsefabrik och 1877 Nissens chokladfabrik, som båda brann ner. År 1889 startades Sandviks benmjöls- och limfabrik som lades ner 1965. Ungefär under samma period fanns även Tangens gardinfabrik. Industrierna skapade behov av bostäder, infrastruktur och skolor för arbetarna vilket var grunden till Tranebergs utveckling.

Svartviksvägens namn kommer från Svartvik, som industriområdet på minnebergsudden tidigare hette.

Vägen som löper parallellt med Svartviksvägen utmed vattnet heter Bengt Tranas väg och är döpt efter Bengt Trana som från 1729 drev ett värdshus här. Värdshuset hette från början Guldsmedstorpet med döptes senare om till Traneberg. Värdshuset är rivet men Bengt Trana lät även bygga Tranebergs gård, som finns kvar än idag på Svartviksvägen 10.

 Källa: "Traneberg, en bildsamling", Höghus förlag 2014