Föreningsinformation

AVGIFTER

Från 1/1 2024 ökade avgifterna med 15% p g a energipriser, inflation och förestående justeringar av lån.

BREDBAND / TV

Fastigheten har bredband och digital-TV via Telenor. I avgiften 214/mån ingår bredband 250/250, IP-telefoni mini (abonnemang, ej samtalskostnad) samt TV-basutbud(T1-bas) f.n. 17 kanaler.

EL, VÄRME, VARMVATTEN 

El och varmvatten debiteras varje lägenhetsinnehavare genom individuell avläsning. Värmen i lägenheterna justeras via elektronisk avkännare, och kan finjusteras på termostat vid varje radiator. Vi producerar egen el med vår solcellsanläggning som driftsattes våren 2021. Den genererar c:a 90 000 kWh per år och delas med grannföreningen Fendern 2.

PARKERING

Finns i såväl garage som utomhus. Plats i garage kostar 800 kr/mån. 10 platser för laddning av elbilar finns och kostar 950kr plus el som debiteras separat. Utomhusplatserna kostar 440kr/mån med motorvärmaruttag (ej för laddning av el eller hybridbil). Medlem garanteras plats inne eller ute.

HISS

Fastigheten har hiss i samtliga tre trappuppgångar.

ÅRSREDOVISNINGAR

Se bifogade årsredovisningar.

ÖVERLÅTELSER

Överlåtelseavgiften är 1163 kr och betalas av köparen.

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

Ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

JURIDISKA PERSONER / ANDRAHANDSUTHYRNING

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd av styrelsen och är tidsbegränsad till max 12 månader. Godtagbara skäl skall motiveras.

UNDERHÅLL

Underhåll av lägenhetens delar är fördelat mellan föreningen och bostadsrättshavaren. I dokumentet Underhålls ansvar av bostadsrätten Brf. Fendern framgår vem som bär ansvaret för de flesta delarna är ni osäker över något kontakta någon i styrelsen.

KONTAKT

För mer information, kontakta någon i styrelsen.

Bifogade filer