Vad som gäller i bostadsrättsföreningen

Att bo i en bostadsrätt är inte samma som att bo i hyresrätt. Samtliga boende är delägare av mark och byggnader, och har skyldigheter att upprätthålla en viss standard inom sina fyra väggar medan föreningen ansvarar för det yttre skalet. 

Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. Det är inte som ett lägenhetsboende där andra tar ansvar för underhållet, men det är inte heller som ett egenägt boende. Läs mer under "Aktuell information" - "Att bo i bostadsrätt"

När du köper en bostadsrätt får du nyttjanderätten till din lägenhet, dvs en andelsrätt i bostadsrättsföreningen. Alla medlemmar har ett kollektivt ansvar för gemensamma utrymmen.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger mark och byggnader, och gemensamt fattar alla beslut avseende förvaltning, underhåll, vård och allt annat i föreningen.

Som medlem i föreningen bor du till självkostnad. Det innebär att du och din förening gemensamt delar på kostnader för att hålla fastigheten och byggnaderna i gott skick. Styrelsen fastställer årsavgiften för föreningen för att täcka föreningens kostnader. Årsavgiften fördelas sedan ut på bostadsrätterna enligt stadgarna, och i vårt fall andelstalen.

 

Vems ansvar?

Enligt Gävlehus 36 stadgar paragraf 33 ändring av lägenhet.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som innefattar:

  • Ingrepp i en bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen kräver också att ändringar skall utföras fackmannamässigt.

Påbörja inte arbetet förrän ni fått styrelsens godkännande.

.