Gävlehus36 på facebook

BRF Gävlehus 36 har en facebook grupp som är låst för medlemmar i föreningen. Där lägger styrelsen ut information och boende kan dela aktuell information med varandra där. 

BRF Gävlehus 36 arbetar för att främja grannsamverkan och använder facebook som ett verktyg i det arbetet.

Gruppen heter BRF Gävlehus 36