Mäklarinformation

Byggnadsår
1760 (1985)

Avgiftshöjningar 
Avgiften höjs preliminärt med 2 % 1 juli varje år

Bredband
Gemensamt upphandlat bredbandspaket via Telia (200 kr/mån debiteras utöver månadsavgiften)

Hiss
Fastigheten har hiss

Underhåll 

2019: 
Laddstationer för elfordon installerades på samtliga p-platser
Taket på förrådslängan renoverades 
Samtliga avloppsstammar spolades och filmades
Nytt torkskåp i tvättstugan

Utrymmen (inkl. toalett) utanför tvättstugan renoverades (byte av matta & ommålning).

Entrédörrar målades

2018:
Bredband upphandlades gemensamt i föreningen för alla medlemmar
Ny stor tvättmaskin i tvättstugan
Ny värmeväxlare 
Ny belysning installerades i förrådslängan

2017:
Ytterligare förråd på vinden inreddes

2015:
AlIa fuktangripna mellanväggar i A-husets bottenvåning åtgärdades

2013:
Trapphusen renoverades
Fiber installerades

2009:
Radonmätning på markplan 

1984:
Totalrenovering

För ytterligare detaljer hänvisas till underhållsplanen.

Årsredovisningar
Se årsredovningar

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1 000 kr och betalas av säljaren

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen

Kontaktperson
För mer information, kontakta Eva-Lotta Hammarström, ordförande, via e-post [javascript protected email address]