Mäklarinformation

Fastigheten Vale 19

Fastigheten som ligger på  Hagagatan 30 byggdes åren 1925-26 och  ingår som en del i det storgårdskvarter som begränsas av Hagagatan, Vanadisvägen, Sveavägen och Frejgatan.  Husets värdeår är 1930.

Den närmaste omgivningen

Vale 19 är belägen i Vasastan/Stockholm, mycket nära Vanadislunden med Vanadisbadet och på knappa 10 minuters gångavstånd från Odenplan, Stadsbiblioteket, Brunnsviken och Hagaparken.

I kvarteret finns ICA supermarket med uteservering, COOP, flera förskolor och grundskolor, flera välrenommerade restauranger samt hotell.

Antal lägenheter i fastigheten

Huset hade ursprungligen 20 st lägenheter. F.n. är två stycken grannlägenheter förbundna med varandra till en större, gemensam lägenhet. Ett vindsprojekt med tre nya lägenheter slutfördes med inflyttning 2010. Idag har huset på så vis 21 lägenheter. 

Lägenheternas typ och storlek

De urspungliga lägenheterna i huset är alla av typen 2 rok och på 59-71 kvm. Flera av  lägenheterna har av resp. bostadsrättsägare byggts om till treor. Lägenheterna som vetter mot Hagagatan (riktning WSW) har en annan planlösning än de som vetter mot gården (riktning ONO). Vindslägenheterna är en 3 rok en 2 rok och en 1 rok. 

Hiss

Fastigheten har hiss.

Övriga lokaler i huset

I källarplanet finns lägenhetsförråd och en tvättstuga samt en lokal (81 m²) som upplåts med hyresrätt. Nuvarande hyresgäst är ett designerkollektiv.

Renoveringar under senare år

 Ca 1990 renoverades fasaden mot gatan.
1993 renoverades fasaden mot gården och taket.
1998 installerades nya maskiner i tvättstugan.
2000 installerades mekanisk frånluft.
2003 byttes samtliga V/A-stammar i kök och badrum och el-stigare.
2004 renoverades fönster.
2007 genomfördes en OVK-besiktning av ventilationen och balkonger byggdes.
2009 byggdes källarförråd och vinden såldes.
2010 byggdes vinden om till tre lägenheter.
2011 renoverades tvättstugan.
2012 installerades säkerhetsdörrar.
2013 reparerades fasaden mot gatan.
2014 installerades ny dörr till källarlokalen.
2014 fönsterrenovering.
2016 Dränering på innergården åtgärdat och allmän uppfräschning
2016 Ny Fjärrvärmecentral installerades  
2017 Fiber indraget till samtliga lägenheter från IP-Only
2018 Spolning av avloppsstammar
2017 Byte av gasservis
2018 OVK
2019 Energideklaration och därav kommande energibesparande åtgärder
2019 Nya termostater samt injustering av dessa
2019 Målning av balkong
2020 Målning av trapphus, byte av strömbrytare och allmän uppfräschning av trapphus och delar av källaren
2022 Fasadrenovering av gatu- och gårdssidorna
 

Kan en juridisk person godkännas som köpare av lägenhet?

Nej, föreningens nu gällande stadgar tillåter inte detta.

Uppvärmning

Fjärrvärme ingår i månadsavgiften

Vatten

Kallt och varmt vatten ingår i månadsavgiften

Elektricitet

Samtliga lägenheter har nu en egen trefas 25 A ledning från källaren. Varje lägenhet har sin egen elmätare (placerad i källaren) vilken numera avläses på distans. Varje lägenhet betalar för sin egen elförbrukning.

Gas

Lägenheterna är ursprungligen utrustade med gasspis, men vissa medlemmar har senare valt att på egen bekostnad i stället låta installera elspis. Använder man gasspis betalar man en fast årlig avgift till Stockholm Gas AB/Fortum.  

Kabel-TV och Internetanslutning

Fastigheten har anslutning till kabel-TV och bredband via ComHem. Fiber är också draget till lägenheterna från IP-Only. Varje lägenhet svarar för sina egna abonnemang. För utbud och aktuella priser, se  http://www.comhem.se/
https://www.ip-only.se/
 

Förvaltning

För den ekonomiska förvaltningen anlitas SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.  .

Den tekniska förvaltningen sköts genom avtal med Fastighetsägarna.

Gemensamma resurser som ingår i månadsavgiften

En stor grön gård med tillgång till utemöbler, grill och cykelställ

Ett källarförråd per lägenhet

Fyra stycken trapphusbalkonger

En bokningsbar tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt en mangel.

Ett soprum för vanligt hushållsavfall. För övrigt avfall hänvisas till återvinningscentraler.

Städning

Trapphuset städas (på föreningens bekostnad) av en städfirma en gång per vecka.

Gemensam vår- och höststädning sker av medlemmarna.

Parkering

I den ena halvan av källaren, med direktingång från gatan, finns ett visst (men ganska litet) utrymme för cyklar och/eller barnvagnar.

Cyklar kan även parkeras inne på gården, mer skyddat än ute på gatan.

Bilar: För person mantalsskriven i stadsdelen kan tillstånd för  boende-parkering ansökas hos Stockholms Stads Trafik & Stadsplaneringsavdelning. Ansökan kan även göras via webb-sidan http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Parkeringstillstand/Boendeparkering/ . Tillståndet är gratis, men priset för boendeparkering är enligt staden taxa. Precis som i övriga delar av staden är det oftast ont om lediga parkeringsplatser på gatan. Tisdagar mellan kl 9-14 råder det parkeringsförbud längs hela Hagagatan p g a städning.

Det finns åtminstone 3 större underjordiska garage i grannkvarteren där lediga platser kan hyras.

Kontaktperson och handläggningstid vid överlåtelse

Ordförande i föreningens Styrelse är Andreas Svahn som kan nås på via e-mejl på adressen brfhagagatan30@gmail.com . Föreningens hantering av överlåtelser kan behöva fyra-sex veckor.

Ut- och inflyttning

Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem – och utträde för tidigare medlem – beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Styrelsen hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

Överlåtelseavgift

Tas ut med 2.0% av prisbasbeloppet. Betalas av köparen innan medlemskap godkännes.

Pantsättningsavgift

Tas ut med 0.8% av prisbasbeloppet. Betalas av pantsättaren.