Mäklarinformation

Här kommer information att läggas upp som är av intresse för mäklare och spekulanter på hus i föreningen. 

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2018.

Bredband
Alla hus har fiber indraget. Bredband och digital-TV tecknas via egna avtal.

Underhållsplan

Husen färdigställdes under 2017 och 2018, inga planerade underhållsåtgärder finns för närvarande.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är ?? kr och betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta XXXX via e-post XXX.