Mäklarbild

Avgiftshöjningar

Efter investeringar i Luft-vattenvärmepumpar, gemensamEL, taktvättning och målning samt solcellsinstallation på 27Kw så har det beslutats om en avgiftshöjning på 1390kr/mån.

Ny månadsavgift är 5640kr/mån per hushåll. Avgiftshöjningen gäller från 2020-07-31.

Bredband
Fastigheten har bredband via Fiber. Bostadsinnehavaren får själv välja abonnemang och abonnemangsform. Abonnemanget bekostas av bostadsinnehavaren själv.

Digital-TV via Comhem AB. Basabonnemang ingår i månadsavgiften fram till Mars 2021. (Comhem är uppsagd från föreningens sida)

Hiss
Fastigheten har ingen hiss.

Underhållsplan 

2015 Garaget har rätats upp och stadgats upp.

2016 Markarbeten med utjämning av mark och stenläggning på framsidan av radhus nr 43, 45 & 47.

2016 Taket på förrådet vid garaget lades om.

2017 Ommålning av fasaden samt byte av panelbrädor och vindskivor.

2020 har takpannorna rengjorts samt behandlas med ny beläggning.

2020 har det installerats 90st solpaneler på fastighetstaket. 27kw.

2020 Har elpannorna och varmvattenberedarna bytts ut till Luft-vattenvärmepumpar av märket IVT Air-X.

2020 Har elen gjorts om till GemensamEL med FerroAmp som lastbalansering.

Månadsavgift

5640kr/månad (från och med 2020-07-31)

Andelstal

1/5 eller 20% av Brf per lägenhet.

Storlek

5st radhus. Boarea enligt ritningar 96kvm. Biarea 12kvm.

Parkering

Det ingår 1 garageplats per radhus. Avgiften för garageplatsen ingår i månadsavgiften. Det finns även 5st parkeringsplatser utomhus.

Vatten
Vatten ingår i månadsavgiften.

El & värme

El och värme betalas av lägenhetsinnehavaren själv. Brf skickar en faktura på förbrukad el till lägenhetsinnehaven för hushållsel, el för varmvatten och uppvärmning minus producerad solel.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är ca 1.7% av prisbasbelopp för närvarande 1200 kr och betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Övrigt

Föreningen är liten. Styrelsen består av 3st ordinarie styrelseledamöter och 2st suppleanter. Detta innebär att alla i föreningen sitter i styrelsen. Vi har ett gårdsschema som rullar veckovis, där varje lägenhet har en vecka (alltså var 5:e vecka) där man på ena halvåret klipper gräset eller på vintern skottar snö.

Vid mer än 5cm snö på en och samma gång kommer de asfalterade ytorna plogas av traktor.


Kontaktperson
För mer information och utdrag ur lägenhetsregister vänligen kontakta Victor Björling eller Mattias Pousette via e-post [javascript protected email address]

Bifogade filer