Mäklarinformation

Brf Harven 57 är en äkta bostadsrättsförening. 

Lägenheter och lokaler
I föreningen finns 24 lägenheter, varav två är hyresrätter, och två hyreslokaler.

Juridiska personer 
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen. 

Vad ingår i avgiften?
Värme, vatten, TV med basutbud via ComHem och bredband via Ownit ingår i månadsavgiften.

Överlåtelseavgift
Föreningen debiterar 2,5% av prisbasbeloppet i överlåtelseavgift.

Pantsättningsavgift
Föreningen debiterar 1% av prisbasbeloppet i pantsättningsavgift.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhåll/renoveringar/ombyggnationer (2015-2019)

 • Avloppstammar i bottenplatta har bytts (2019)
 • Toaletten i källaren och i hyreslokalen har renoverats (2019)
 • Soprum, tvättstuga och gången till utrymmena har målats (2019)
 • Nya sopsäckshållare har monterats och LED-belysning har installerats i källaren (2019)
 • Hissen har blivit besiktigat (2019)
 • Värmecentralen har kontrollerats (2019)
 • Avstängningsventiler till vattenledningar har bytts ut (2019)
 • Radonmätning visar att radonhalterna i lägenheterna är mycket låga och väl uppfyller Boverkets krav (2018)
 • Stamspolning har genomförts (2018)
 • VVS har kontrollerats (2018)
 • Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts (2018)
 • Energideklaration är utförd (2018)
 • Pergolan på innergården har målats om (2018)
 • Samtliga lägenhetsfönster och balkongdörrar samt vädringsbalkonger totalrenoverades (2014)
 • Nya säkerhetsdörrar monterades (2010)

Stammar och elstigar

 • Avloppstammar i bottenplatta byttes 2019
 • Elstigarna byttes år 2000
 • Köks- och badsrumsstammar 1997

Stadgar och årsredovisning

Dokumenten hittar du längst ner på sidan.

Bifogade filer