Mäklarinformation

Avgift

Avgiften är låg, även om den höjts både för 2023 och 2024 på grund av högre kostnader – framför asllt då stigande räntor på våra lån..

Bredband

Fastigheten är ansluten med fiber genom Telia. 

TV/Internet/IP-telefoni ingår i hyran fr.o.m. 20191101 varvid hyran justerats uppåt med 360 kr.

Hiss

Skolhuset har hiss.

Underhållsplan

En underhållsplan fastställdes i oktober 2022, med en planerad årlig avsättning på ca 130 000 kr. Särskilt bankkonto för underhåll finns.

Årsredovisningar

Kontakta styrelsen för att få årsredovisningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1100 kr.
Pantsättningsavgiften är 450 kr.

Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Stefan Larsson via e-post [javascript protected email address].