Mäklarinformation

Avgift

Avgiften är låg, höjdes senast i januari 2023 efter några år med oförändrad avgift.

Bredband

Fastigheten är ansluten med fiber genom Telia. 

TV/Internet/IP-telefoni ingår i hyran fr.o.m. 20191101 varvid hyran justerats uppåt med 360 kr och finns specificerad på hyresavier från 31 Dec  2019.

Hiss

Skolhuset har hiss.

Underhållsplan

En underhållsplan fastställdes i oktober 2022, med en planerad årlig avsättning på 100 000 kr. Särskilt bankkonto för underhåll finns.

Årsredovisningar

Kontakta styrelsen för att få årsredovisningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1100 kr.
Pantsättningsavgiften är 450 kr.

Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Stefan Larsson via e-post [javascript protected email address].