Information

 

Om föreningen

HSB Bostadsrättsföreningen Wennerberg i Mölndal äger fastigheten Wennerberg 43, som byggdes 1993. Föreningen upplåter 38 lägenheter med bostadsrätt.

Fastigheten

Byggnaden består av 6 huskroppar med 38 st lägenheter. Varje lägenhet har sitt eget fläktsystem med värmeåtervinning. Uppvärmning sker via fjärrvärme.

Till byggnaden hör också 48 st parkeringsplatser i varmgarage varav 10 st är gästparkeringar. Dessutom finns 2 st gästparkeringar utomhus vid entrén.

Se bilaga längst ner.

Renoveringar

Föreningen har en 20-årig underhållsplan som uppdateras löpande och årligen reserveras ett belopp till den yttre underhållsfonden. Inom de närmaste åren planerar föreningen att utföra underhållsarbete på fasaden.

Energideklaration

Se bilaga längst ner.

Ekonomi

Styrelsen har målmedvetet arbetat med ekonomin de senaste åren. Samtliga avtal har gåtts igenom och upphandlingar gjorts vilket lett till lägre kostnader. Därmed har föreningen kunnat höja amorteringstakten av lånen vilket stärkt ekonomin. Månadsavgiften sänktes 2016 med tre procent och 2021 med sju procent och var innan dess oförändrad sen 2009.
Med anledning av bl.a. rådande inflation och kostnadsökningar för såväl tjänster som varor och energi har beslut tagits om höjd avgift med 4% från 1 januari 2023.

I månadsavgiften ingår värme, vatten och basutbud tv-kanaler samt parkeringsplats i garage. Från 2016 ingår även bredband 100 Mbit/s och den fasta kostnaden för IP-telefoni i avgiften.

Föreningens medlemmar har kostnadsfritt tillgång till, bastu, samlingslokal, barnvagnsrum, källarförråd och cykelrum.  Det finns även tillgång till en gästlägenhet (100 kr/natt).

HSB Mölndal hjälper oss med ekonomiska förvaltningen enligt avtal med föreningen. Vid överlåtelse av lägenhet debiteras säljaren en överlåtelseavgift och köparen en eventuell pantsättningsavgift. Köparen ska även teckna medlemskap i HSB Mölndal, se www.hsb.se för medlemsvillkor.

Stadgar

Se bilaga längst ner

Årsredovisning

Se bilagor längst ner

Årsredovisning för 2021 är för stor för att kunna presenteras här. Kontakta gärna någon i styrelsen för ett exemplar.

Informationsfolder

Bra att veta, praktisk info till nya medlemmar

Finns att ladda hem nedan

 

Bifogade filer