Mäklarinformation

 

Avgiftshöjningar
Avgiften höjs med 5% 2024.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telenor.

TV: Bas (16 kanaler) utan avgift

Data: 500/500 Mbps utan avgift.

Uppgradering är möjlig mot kostnad.

Hiss
Hus med 3 plan har hiss.

Laddstolpar
Föreningen har fyra platser för att ladda elbilar. Abonnemang krävs.

Underhållsplan
Under 2023 har fjärrvärmeanläggningen, fläktar på taken samt alla radiator termostater bytts ut.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Eva Andersson via e-post eva.andersson57@gmail.com