Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Avgiften höjdes 10% per 1 juli 2022, första gången på 5 år. Bakgrunden var det ökande prisläget och kostnadstryck på föreningens olika utgifter. 

Bredband
Fastigheten är ansluten till fibernätverk

Hiss
Fastigheten har hiss.

Beskrivning
Föreningen har 21 lägenheter och en lokal. 
Det finns två takterrasser, varav en med växthus. 
Tvättstuga och barnvagnsrum.
Solcellsanläggning på taket.

Gemensamt i området
Föreningen är delägare i Linköping Integralen S:1 vars syfte är väg och gemensamhetslokal med övernattningsrum, samlingslokal och grillplats.
Det finns sopsug och gemensam återvinningscentral.
Möjlighet till parkering i parkeringshus.

Underhållsplan
Byggnaden är nyproducerade varför något underhållsbehov utom löpande underhåll inte planeras  år 1-11.

Försäkring
Föreningen har fullvärdesförsäkring för fastigheten som komplement till bostadsrättsinnehavarnas hemförsäkringar.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns som medlemmar i föreningen.