Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2021.

Bredband
Fastigheten är ansluten till fibernätverk

Hiss
Fastigheten har hiss.

Beskrivning
Föreningen har 21 lägenheter och en lokal. 
Det finns två takterrasser, varav en med växthus. 
Tvättstuga och barnvagnsrum.
Solcellsanläggning på taket.

Gemensamt i området
Föreningen är delägare i Linköping Integralen S:1 vars syfte är väg och gemensamhetslokal med övernattningsrum, samlingslokal och grillplats.
Det finns sopsug och gemensam återvinningscentral.
Gemensam bilpool och möjlighet till parkering i parkeringshus.

Underhållsplan
Byggnaden är nyproducerade varför något underhållsbehov utom löpande underhåll inte planeras  år 1-11.

Försäkring
Föreningen har fullvärdesförsäkring för fastigheten som komplement till bostadsrättsinnehavarnas hemförsäkringar.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns som medlemmar i föreningen.