Mäklarinformation

BRF KAJPROMENADEN

Reviderat 2024-01-17

Byggnationen av fastigheter till Bostadsrättsföreningen Kajpromenaden 769626-8148 påbörjades under våren 2014. Föreningen förvärvade fastigheten 2015 och inflyttning skedde under 2016 i två etapper, februari och maj. Husen är ritade av Contekton Arkitekter i Fyrstad AB och byggt av NCC Boende AB.

Husen har välisolerat klimatskal (tak, väggar, grund och fönster), energieffektiva vitvaror, sunda materialval och värmeåtervinning.

Föreningen, som äger marken, består av två flerbostadshus med varsitt trapphus om 9 resp 10 våningar och underliggande garage. I husen finns 61 lägenheter om 1-4 rum och kök, samtliga upplåtna med bostadsrätt. I dagsläget finns inga planer på avgiftshöjning.
Till varje lägenhet finns förråd.
52 parkeringsplatser finns i garage under husen/gårdarna (39 platser i nr 71 och 13 platser i nr 98) samt 4 MC-platser (3 i nr 71 och 1 i nr 98).  Platserna hyrs ut med separat kö och hyresavtal. Till samtliga bilplatser finns möjlighet att välja till el-laddning. Från och med 1 okt 2023 är priset för garageplatserna 1100 kr/mån för bil, 1300 kr/mån för laddplats och 350 kr/mån för MC.
Det finns inga kommersiella lokaler i fastigheterna.

Gemensamma utrymmen består av miljörum med källsortering, cykelförråd, barnvagnsrum, mötesrum, övernattningsrum samt utrymmen för el, tele, vatten och fjärrvärme.

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Göteborg Sannegården ga:10, vilken omfattar en sopsugsanläggning som förvaltas av Eriksbergs Samfällighetsförening.

Förvaltning

Ekonomisk förvaltning: FF Fastighetsservice AB
Fastighetsskötsel: GUAB

Försäkringar och garantier

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Moderna Försäkringar och inkluderar bostadsrättstillägg. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen.

Byggfelsförsäkring

Föreningens byggnad omfattas av en 10-årig byggfelsförsäkring omfattande fel i husets konstruktion, material och utförande räknat från maj 2016. Följer villkoren i ”Lag om byggfelsförsäkring”.

Ekonomi och drift

I månadsavgiften ingår värme, kall- och varmvatten, Telia triple-play, sophantering, fastighetsskötsel, ekonomisk förvaltning, fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg m m.

Det finns möjlighet för föreningen att sätta in mätare för individuell mätning av förbrukning avseende varmvatten. Skulle styrelsen ta det beslutet så aviseras kostnaden ut i efterskott.

Elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare i varje lägenhet. Varje bostadsrättshavare tecknar själv abonnemang för elnät och förbrukning.

Huset är anslutet till Göteborg Energis fjärrvärmenät. Uppvärmning sker med vattenburen värme via radiatorer. I de flesta våtutrymmen finns dessutom en handdukstork kopplad på värmesystemet, samt elburen komfortgolvvärme.
Ventilationen är av typ FTX, från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Med ett FTX-system tas värmeenergin i den förbrukade ventilationsluften tillvara istället för att gå direkt ut i det fria.

Föreningen är ansluten till fibernät och har tecknat kollektivt avtal med Telia för leverans av TV, bredband och telefoni. I dagsläget ingår kanalpaketet Lagom, bredband 250 Mbit/s och grundavgiften för Telias bredbandstelefoni. Enskild uppgradering av bredbandshastighet och antalet tv-kanaler är möjlig.

Överlåtelse

Fråga om medlemskap avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att avgöra frågan om medlemskap inom en månad efter det att skriftlig ansökan om medlemskap inkommit till föreningen.

Ansökan om medlemskap med bifogat överlåtelseavtal skall sändas till:
Brf Kajpromenaden
c/o FF Fastighetsservice
Box 5018
600 05 NORRKÖPING

Köparen behöver inte presentera sig för föreningens styrelse innan medlemsgodkännande ges. Däremot vill styrelsen träffa köparen för ett informationsmöte i anslutning till inflyttningen.
För arbete med överlåtelse av bostadsrätt faktureras säljaren en s.k. överlåtelseavgift om 2,5 % av ett prisbasbelopp.
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt faktureras bostadsrättshavaren en s.k. pantsättningsavgift om 1 % av ett prisbasbelopp per lån. Under 2023 är detta belopp 535 kr/lån. 

Vid överlåtelse skall ett set av 4+4 nycklar och 4 taggar överlämnas till den nye ägaren. Modem och TV-box från Telia skall lämnas över av förre ägaren, samt en Bopärm, med information om föreningen. Garagetagg skall lämnas till styrelsen av den förre ägaren.

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. För andrahandsuthyrning har föreningen rätt att ta ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp för ett år. Skulle uthyrningen gälla del av år, tas utgift ut för det antal månader som är aktuellt.

E-post styrelsen: kajpromenaden@gmail.com