Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen har till uppgift att utveckla och uppdatera en Underhållsplan för att bättre kunna förebygga och minimera kostnader för föreningens medlemmar. 

Fastighetsgruppen består för tillfället av:

  • David Albinsson
  • Bo Sundgren (Fastighetsskötare)
  • Patrik Wedberg