Fibergruppen

Rolf är ansvarig för Fiberrelaterade frågor. Rolf är även kontaktperson för de av oss som har avtal med Telia.