Trivselregler

Vi lever i ett tättbebyggt område och trivseln hänger på att vi visar hänsyn till varandra. Trivselreglerna beslutas och uppdateras på föreningsstämma. Dessa är våra trivselregler som vi ber att ALLA respekterar i möjligaste mån:

 • Vi undviker bilkörning på området och håller en hastighet motsvarande gåendes. 
 • Vi parkerar inte fordon på tvärgatorna och inte heller på tomten utan på den gemensamma parkeringen eller på huvudgatan.
 • Våra garage är till för våra fordon. Vi använder därför inte garagen som förråd.
 • Vi utför inte installationer eller annan fast åtgärd i garage utan godkännande från föreningens styrelse.
 • Vi håller oss till Boverkets regler för altanbyggen, friggebodar, plank och skärmtak.
 • Vi deltar på våra arbetsdagar både vår och höst om vi har kraften i behåll. Om vi inte har möjlighet att medverka gör vi vårt bästa för att hjälpa till en annan dag. Om vi inte hjälper till på vårens arbetsdag utgår en avgift.
 • Vi undviker att störa våra grannar med bullriga arbeten, hög musik, lek och stoj på vardagkvällar, tidiga helgmorgnar och efter midnatt på helgerna. Om man har någon stor fest eller renovering som kan vara särskilt störande är det bra om man förvarnar de närmaste grannarna.
 • Vi kopplar våra hundar och rastar dem utanför samfällighetens område.
 • Vi håller efter häckar och tomtgränser samt håller rent och snyggt på tomten och på gemensamma ytor. Fågelmatning bör undvikas då fågelmaten också blir till mat för skadedjur.
 • Vi tvättar inte bilen på området eftersom dagvattenbrunnarna inte är anpassade att ta hand om den typen av spillvatten.
 • Vid snöfall ansvarar respektive medlem för snöröjning av gågata framför egen tomt. Skottning skall ske inom 24 h efter nederbörd.
 • Föreningens gemensamma ytor är inte uppställningsplats för vare sig material, trädgårdsmöbler eller dylikt utan skall hållas rena för framkomligheten.
 • Husvagnar är tillåtna att ha uppställda på den gemensamma parkeringen årligen från 1 maj till den 30 september.
 • Vi värnar om tillgängligheten till parkeringsplatser genom att inte låta de vara uppställningsplats för fordon som inte kan brukas. Avställda eller bilar med körförbud skall enligt föreningsbeslut tas bort från parkeringen.
 • Vid avverkning eller på annat sätt där avfall från trädgårdsarbete uppkommer transporterar vi avfallet till kommunens återvinningscentral.