Övriga förtroendevalda

Föreningsstämman väljer vid årsmötet de personer som agerar inom övriga förtroendeuppdrag

Revisorer 

Gun-Britt Fichtner 
Adress: Korshamnsvägen 88
Telefon: 070-XXX XX XX

Ove Ludvigsson
Adress: Korshamnsvägen 33
Telefon: 070-XXX XX XX

Valberedningen

Anders Lindell
Adress: Korshamnsvägen
Telefon: 070-XXX XX XX

Bo Sundgren
Adress: Korshamnsvägen
Telefon: 070-XXX XX XX

Fastighetsskötare (väljs ej av årsmötet, anlitad av styrelsen)

Bo Sundgren
Adress: Korshamnsvägen
Telefon: 070-XXX XX XX