Övriga förtroendevalda

Föreningsstämman väljer vid årsmötet de personer som agerar inom övriga förtroendeuppdrag

Revisorer 

Magnus Karlsson 
Adress: Korshamnsvägen 11
Telefon: 070-XXX XX XX

Martin Bengtsson
Adress: Korshamnsvägen 45
Telefon: 070-XXX XX XX

Valberedningen

Peter Börjesson
Adress: Korshamnsvägen 61
Telefon: 070-XXX XX XX

Magnus Karlsson
Adress: Korshamnsvägen 11
Telefon: 070-XXX XX XX

Fastighetsskötare (väljs ej av årsmötet, anlitad av styrelsen)

Bo Sundgren
Adress: Korshamnsvägen 76
Telefon: 070-XXX XX XX