Fastighetens historia

Vår förening består av två byggnader, en med rötterna i textilindustrin och en som gick i framkant för träkonstruktioner.

Den äldre byggnaden
Fastigheten Krukan 15 byggdes 1941 som en del av Norrköpings Bomullsväverier, med det kända varumärket Tuppen. Byggnaden användes bland annat som lager, serviceverkstad och fritidslokal. Fritidslokalen pryddes av en fresk målad av Bo Beskow, son till barnboksförfattaren Elsa Beskow. Fresken målades 1943 och täcker en 10 meter lång vägg. Fresken, som numera är kulturmärkt, finns kvar än idag och tillhör nu en av lägenheterna i föreningen.

I och med textilindustrins nedgång bytte Krukan 15 ägare och huserade istället Landstingets Verkstäder, allmänt känt som Spångens snickeri. Spångens snickeri är en arbetsplats för människor med olika funktionsvariationer och drivs idag av Samhall i andra lokaler. Organisationen flyttade in i Krukan 1975 och stannade fram till mitten på 1990-talet. 1993 sände SVT den uppmärksammade dokumentären Snickeriet som spelades in i Krukan 15:s lokaler.

Fastigheten såldes sedan vidare till Nova Fastighetsförvaltning och hyrdes av olika aktörer.

BASE Gruppen tog över fastigheten 2008 och började planera för det nya trähuset redan då. Under tiden hyrde olika företag kontor och lager i fastigheten.

Fastigheten omvandlades till 7 lägenheter samt en kontorslokal under samma period som den nya byggnaden blev till.

Den nya byggnaden
Det första spadtaget till den nya fastigheten togs i mars 2015. Stommen började monteras i juni 2015 och byggnaden blev vid färdigställandet Norrköpings första flervåningshus med massivträstomme.

Att bygga i massivträ är ett miljövänligt alternativ till den traditionella betongstommen. Till exempel ger det avsevärda koldioxidbesparingar att ersätta byggmaterial som betong, lättbetong och tegel med trä. Att ersätta 1 kubikmeter av dessa material mot 1 kubikmeter trä besparar i genomsnitt 0,75-1 ton koldioxid, enligt International Institute for Environment and Development, Using Wood Products to Mitigate Cimate Change 2004 (CEI-Bois).

Förutom koldioxidbesparingen har trä fler fördelar, till exempel ljudisolering, värmeisolering och bra brandskydd.

Brf Krukan 15 tog över fastigheterna under december 2015 och inflyttningen skedde i april 2016.