Mäklarinformation

Allmän information

Bostadsrättsföreningen flyttades in under Q1 2019. 
Föreningen består av 41 bostäder varat 35 lägenheter samt 6 radhus.

Gatuadresser

Lägenheter: Askvägen 38 & 40, Dioritvägen 1 & 3, 434 51 Kungsbacka

Radhus: Ametistvägen 3-13, 434 51 Kungsbacka

 

Fastighetsbeteckning

Kungsbacka Kolla 5:29 


Mäklarbilder:

https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare/

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020/2021. 

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia.

Parkering
Parkeringsplats finns att hyra i mån av plats. Parkeringen kostar 500 kr / månad och har en uppsägningstid på 3 månader.

Underhållsplan 
Bostadsrättsföreningen är helt nybyggd. Underhållsplan upprättas under 2019 tillsammans med teknisk förvaltning. 

Juridiska personer
Juridiska personer kan godkännas om samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet. Beslut kan förenas med villkor. 

Information om överlåtelser 
Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen. 
Simpleko sköter den ekonomiska administrationen. 

Kontaktperson
För mer information kring upplåtelser och ekonomi kontakta Simpleko gällande den ekonomiska förvaltningen:

Hyresavdelningen
Vid frågor gällande hyres- och avgiftsavier, e-fakturor & autogiro

Tel: 018-66 01 60
Mail: brf@simpleko.se

Lägenhetsförteckning
Vid frågor gällande pantsättning, överlåtelser, kontrolluppgifter

Tel: 018-66 01 94
Mail: brf@simpleko.se
För frågor kring föreningen kontakta styrelsen

Vid lägenhetsförsäljningar (överlåtelser)
Vid andrahandsförsäljningar åligger det säljaren och mäklaren att se till att följande åtgärder och information kommer till den nya köparens kännedom, samt att erforderligt material lämnas över.
 

 1. ÅVC-kort lämnas över från säljaren och kvitteras av den nya köparen.
 2. Om det finns en fysisk Bopärm (som tillhör lägenheten) ska denna lämnas över från säljaren och kvitteras av den nya köparen, alternativt så finns Bopärmen här på hemsidan.
 3. Avläsning av varmvattenmätare (placerad i installationsluckan i sovrum/studio). Avstämning görs av VV-mätarens ursprungsavläsning (föregående kvittenslapp från säljaren).
 4. Tillse att el-abonnemanget sägs upp och skrivs över på den nya köparen - gäller endast radhusen (kontakta Ellevio för den fasta delen). Utför gärna avläsning av el-mätare (notera mätarställning), för att undvika framtida missförstånd. 
 5. Lämna över rätt antal nycklar (meddela styrelsen vid förlust av nycklar).
 6. Se till att köparen får till sig information om var tapeter, kakel och klinker mm förvaras, detta måste sparas under den 5 åriga garantitiden (fram till 2024-09-25)
 7. Meddela även köparen vad gäller föreningens Stadgar & Trivselregler, så att det inte uppkommer några missförstånd vad gäller skyldigheter och rättigheter.
 8. Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen.
  För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr vilket innebär en avgift om 1 162,50 kronor.
 9. Pantsättningsavgiften är också en administrativ avgift för föreningens arbete med att anteckna pantsättningen i föreningens lägenhetsförteckning. Pantsättningsavgiften tas ut av bostadsrättsinnehavaren med ett belopp motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp. För år 2019 innebär det en avgift om 465 kronor för varje noterad pant.

Har ni som köpt bostad på överlåtelseavtal i Brf Kvarter 10 inte fått till er något av ovanstående så ombedes ni kontakta den föregående säljaren och/eller mäklaren.