Välkommen till Morkullan 22

Vår förening finns i Stockholm och har 22 lägenheter.

Huset som ritades av arkitekt B Almqvist byggdes mellan åren 1895 och 1897 av byggmästare C Flycht på den av staden anvisade tomten. Hela kvarteret byggdes på hagmark inte långt från Wärdshuset Claes på Hörnet beläget intill den å som förband träsket med Brunnsviken. Denna del av staden betraktades som förort och de första hyresgästerna var arbetare som i och med flytten från innerstadens kåkstad fick en väsentligt förbättrad boendemiljö. Trots sitt moderna rykte saknade lägenheterna toaletter. Till lägen-heterna hörde avträden som var belägna på gården längs muren gränsande till grannfastigheten.

Utvecklingen gick sedan fort och fastigheten förändrades mycket på kort tid. Vid okänd tidpunkt förmodligen under 1920-talet byggdes portvakts-lägenheten om till butikslokal. Här kunde sedan under flera årtionden kvarterets husmödrar handla sina charkprodukter. Styckningen genomfördes delvis i butikens källarlokal.

På 1930-talet hyvlades fasaden ren från utsmyckning. Vidare installerades centralvärme, badrum och hiss.

Under andra världskriget installerades en luftvärnskanon på taket varför man var tvungen att kapa en av husets skorstenar.

År 1986 såldes huset och ombildades till en av Stockholms relativt tidiga Bostadsrättsföreningar och år 1988 byggdes den gamla torkvinden om till lägenheter. Därefter byggdes även stallbyggnaden och den gamla tvättstugan om till lägenhet.

Den lilla uppmärksamhet huset och dess boende fått är av positiv natur. Dels har scener i Beckfilmen Polis Polis Potatismos spelades in i en av vindslägen-heterna dels har tidningen Elle Interiör gjort ett stort reportage om lägenheten i stallbyggnaden på gården.

Dessutom har adressen skymtat förbi i Leif GW Perssons bok: Mellan sommarens längtan och vinterns köld där han berättar "Vindeln och Kalle bodde alldeles i närheten, två trappor över gården på Surbrunns-gatan 4".