Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är planerade.

Bredband
Fastigheten har fiber från årsskiftet 2019/2020.

Hiss
Fastigheten har inte hiss.

Underhållsplan
Framtagen 2016-05-16

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Henny Schollin 0730941473