Mäklarinformation

 

Avgiftshöjningar
Avgiften höjd med 4% 2022.

Bredband
I avgiften ingår Telia Triple Play vilket innebär den fasta avgiften för Telias bredbandstelefoni, grundutbudet av Kabel-TV (Telia Lagom) samt bredband (100 Mbit/s).

Driftkostnader
Individuell mätning av varmvatten och hushållsel, debiteringen tillkommer på separata avier. Föreningen har sedan hösten 2014 tecknat kollektivt avtal för elen.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Årsredovisning och stadgar
Läs information intill.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

 

Bifogade filer