Mäklarinformation

Avgifter
Arrendeavgiften är indexreglerad och beror på respektive stugas uppskattade arrendestorlek.
Medlemsavgift 700kr
Sopavgift samt tillgång till servicebyggnad 400kr
Förseningsavgift 500kr
Ej närvarande vid städdag 250kr
Inga avgiftshöjningar är planerade.

Sommarvatten 
1/5 - 30/9

Föreningslokal 
Stugföreningen har en gemensam föreningslokal som kan hyras.

Underhållsplan
2018 Test av nytt vägunderlag - väg till stuga 1-15
2016-2017 Akut åtgärd efter myrangrepp på föreningslokalens gavel mot verandan.
2013-15 upprustning av föreningslokalen (ommålning, nytt utedass, hängrännor etc)  
2014 genomfördes även en upprustning av de grusvägar vi har genom området.

Årsredovisning 
Se bifogad årsredovning.

Ordningsregler
Se bifogade ordningsregler.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-post [javascript protected email address].

Bifogade filer