Mäklarinformation

Lägenheter
36 lägenheter i tre hus.
storlek: 59-119 kvm, 2-5 r.o.k.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020

Bredband
Fastigheten har fibernät anslutet till Telia.
Uttag för tele/TV/data i alla rum.

Förråd
Varje lägenhet disponerar ett förråd på vindsplan eller markplan.

Hiss
Fastigheterna har hiss.

Väme och ventilation
Varje lägenhet har individuell mätning av tappvarmvatten. Varje lägenhet värms via ventilationsluften med ett eget från- tilluftsaggregat, FTX.

Gästlägenhet
Finns att hyra för medlemmar.

Parkeringar och garage
Föreningen har 12 garageplatser, 12 parkeringsplatser med motorvärmaruttag och 12 parkeringsplatser utan uttag. Två av platserna med motorvärmaruttag har insats för att kunna ladda hybridbil. Vi har inte möjlighet att erbjuda laddplats för elbil då kringliggande elnät ej är dimensionerat för detta.

Sophantering
Nedgrävd sopkassun för hushållssopor samt separata återvinningsrum.

Cykelförråd
Separata cykelbodar samt cykelställ.

Underhållsplan
Ny underhållsplan upprättad 2015.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är max 2,5 % av prisbasbeloppet och erlägges av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Tova Linder, 0728580660.

Bifogade filer