Passivhus

Passivhus är ett exempel på lågenergihus

Passivhus går faktiskt längre än många andra lågenergihus, då de klarar sig på en minimal värmetillförsel. På så sätt kan energibehovet halveras och koldioxidutsläppen reduceras.

Med extraisolerade väggar, golv, fönster etc. och effektiv värmeåtervinning ur ventilationsluften skapas förutsättningar för att nå 50 procent lägre energibehov än i traditionella byggnader. Passivhusen är så välisolerade att de till stor del värms upp av kroppsvärme, elektriska apparater och belysning.

Ökad komfort tack vare ökad täthet, förvärmd tilluft och inget drag från varken tilluftsventiler eller fönster. Ett tätt hus skyddar (tvärtemot vad en del tror) effektivt mot fuktskador, bland annat eftersom fuktig inomhusluft aldrig tränger ut i konstruktionen. Samtidigt är luftväxlingen och filtreringen i passivhus bättre än i de flesta traditionella hus, vilket ger högsta kvalitet på inomhusluften.

Andra fördelar är till exempel de vackra, djupa fönsternischerna och att man helt slipper värmeelement. Det blir med andra ord både snyggt, lättare att möblera och hålla rent. Dessutom leder den välisolerade konstruktionen till att det blir mycket tyst inomhus.