Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade.

Nycklar
Observera att säljaren ska förse köparen med alla nycklar då nya/ersättningsnycklar alltid bekostas av lägenhetsinnehavaren. Följande ska ingå:
Lägenhet: Antal rum+1  samt nyckelkort för låset till säkerhetsdörren. Alltså tre nycklar för en tvårumslägenhet.
Ytterport: Som för lägenhet.
Tvättmarkör: 2
Postbox: 2

Bredband 
Fastigheten har fastighetsnät samt bredband och digital-TV via Comhem AB och fiber via Obenetwork, individuella avtal. Detta ingår inte i avgiften.

Ekonomiska förvaltning
Nabo sköter vår ekonomiska förvaltning.

Avgifter utöver månadsavgift 
Avgift för balkongunderhåll (28 kronor per månad 2020) tillkommer för de lägenheter som har balkong.Sotning av eldstäder bekostas av respektive lägenhetsinnehavare men samordnas av föreningen.

Förändring av lägenhet
Det är inte tillåtet att riva väggar. Om en spekulant vill göra förändringar i lägenheten rekommenderar vi att hen kontaktar styrelsen före köp.

Juridisk person accepteras inte, inte heller uthyrning via t ex Airbnb.

Mer och utförligare information finns bifogat här, liksom årsredovisningar och stadgar.

Har du frågor som inte besvaras där, kontakta styrelsen.

 

Bifogade filer