Historien om vårt hus, Planeten 5

Research och produktion av Olof Hedengren

Huset med benämningen Planeten 5 är kulturhistoriskt klassificerat som "fastighet med betydelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".

Hörnhuset i kvarteret Planeten byggdes 1885 och slutbesiktigades samma år. Byggherre och byggmästare var Anders Gustaf Holmfeldt, arkitekten är okänd.

Under hela 1800-talet var renässansen mycket populär. De bostadshus som massproducerades över hela Europa under 1880-talet fick många klassiska drag från renässansen och byggdes i varianter av så kallad nyrenässans. Industraliseringen gjorde att det gick snabbt och billigt att bygga tack vare prefabricerade delar av puts och gips som kunde fästas på fasaden.

Typiska stildrag var pilastrar, "halvpelare", runt fönster och på fasaden, små tempelliknande "tak" övver fönster och dörrar samt en kraftig så kallad rusticerad markering av bottenvåningen. Hus från den här tiden finns i stort antal runt Odenplan och på Östermalm i Stockholm.

Kvarterets alla åtta fastigheter byggdes under åren 1882-1885, men gårdshuset Planeten 8 uppfördes först 1911. Gårdshuset köptes av NEN:s mejerier som med tiden köper samtliga fastigheter i kvarteret förutom Planeten 1 och 5. Bokstäverna NEN stod för det privatägda mejeribolaget NEN o h dess butiker, uppkallade efter företagets grundare Nils Erhard Nilsson. Företaget blev en av stans större mjölkdistributörer men köptes senare upp av Arla. Lokalerna byggdes senare om till företag i tryckeribranschen.

 

Vilka bodde i huset år 1887? Och hur hög var hyran?

När man hos stadsarkivet slår upp den stora tunga luntan med mantalslängden från 1887 så kan ma få reda på exakt vilka som bodde här då. 

 

Hyresgästerna på Kungstensgatan 62 (porten bar först nr 40, men bytte till nr 62 redan 1891):

Husägaren själv, Johan Gustaf Lodin (f 1837) bodde här med sin hustru Charlotta Christina Elisabeth (f 1851), sonen Carl Johan, dottern Maria Charlotta och jungfrun Anna Lovisa.

Mjölnaren Nils Petter Hagström betalade en årshyra på 500 kr.

Grundläggare Nils Petter Hagström med hustru, fem barn och jungfru betalade 500 kr/år.

Kassören Herman Georgii var anställd hos skeppsklarerarefirman Olsson & Wright, bodde här med hustru och piga för 900 kr/år.

Grosshandlare Jakob Scheija bodde med hustru, två söner och tjänsteflicka och betalade 700 kr/år.

Fröknarna Fredrika Jakobina Freese och Carolina Ekström hyrde för 900 kr/år.

Pastor Otto Valfrid Hallbäck var predikant på Sabbatsbergs sjukhus och hyrde en lägenhet för 700 kr/år för sin familj, hustru, fyra barn, två inneboende "finska undersåtar" och två pigor.

Bokhållare J.E. Lundberg med hustru, två barn, hushållsbiträde och piga betalade 700 kr/år.

Demoiselle och handelsidkerskan Amanda Bergström med en inneboende bagaränka hyrde en lägenhet för 700 kr/år.

 

Hyresgästerna på Dalagatan 24:

Snickeriarbetaren J.A. Wedén med hustru, två barn och en inneboende hade en årshyra på 300 kr.

Sömmerskorna Emeli Helin och Karolina Karlsson hyrde för 400 kr om året.

Om ingenjören Hilmer Johansson Kollén noteras det i mantalslängden att han "tillverkar alnar och måttstockar". För sin famil med hustrru och två barn betalar han hyran 400 kr/år. Han var en chalmersingenjör som tidigt på 1880-talet uppfann tumstocken och grundade "Svenska mått och tumstocksfabriken" 1883 - som än idag tillverkar tumstockar, numera inom Hultafors group.

Sömmerskan Anette Gustafva Nilsén med son hyr sin lägenhet för 425 kr/år.

Filosofie doktor Matts A. Lindblad, med hustru och en dotter hyr han en lägenhet för 400 kr/år. Han benämns i mantalslängden som "vetenskapsidkare" och var en mycket känd mykolog (svampkännare), forskare och författare av den klassiska svampboken "Dr Lindblads svampbok".

Arbetskarlen Carl Gustaf Söderberg med hustru, son och en inneboende strykerska betalar 400 kr/år.

Fd handlanden Herman Dahlberg (utan fast anställning) hyr sin lägenhet för 500 kr om året för sin famil om hustru och sju barn.

 

Stadsmuséets inventering 1976 kunde berätta om förändringarna genom åren:

- Uppgången Kungstensgatan fick hiss redan 1911

- En mur revs 1920 i hörnlägenheten 4 trappor

- Lägenheterna 1,2 och 3 trappor fick centralvärme och badrum 1934

- Fasaden förändrades 1945, till viss del bestående av hyvling

- Ny pannskorsten bygdes 1945

- Lägenheten 4 trappor fick badrum 1952