Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2018.

Bredband
Fastigheten är ansluten till ComHem. För priser och utbud se gärna www.comhem.se.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhåll
Stambyte 1980 samt 2007-2008
Byte av kall- och varmvattenledningar 2007-2008
Byte av elstigareledningar för 3-fas 2007-2008
Tätning av rökgångar samt ventilationskanaler 2007-2008
Byte av värmecentral 2010
Nya förråd 2010
Nytt soprum och cykelgarage 2010
Tvättstuga 2010
Garagemålning 2010
Reparation/omläggning av tak 2009-2010
Byte/renovering av hissar 2010
Byggnation av vindslägenheter 2010
Säkerhetsdörrar 2011
Fönsterrenovering 2013
Fasadrenovering påbörjad 2014 och planerad att slutföras under 2015 Relining 2017

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1100 kr och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.