Styrelse

Styrelse

Kristina Söderling, ordförande

Cecilia Nielsen, kassör

Daniel Thorell, sekreterare

Herman Hörnequist, suppleant

Tillsynsbefattningar:

Eva Fortes, revisor

Sara Sjödin, revisorsuppleant