Mäklarinformation

Allmänt
Sågarholmens Samfällighetsförening består av 75 medlemmar. Området anlades i slutet av 50-talet. Det är ett blandat område med sommarstugor och permanent boende, där sommarstugorna står för den övervägande delen. Fastighetsägaren äger tomten. Huvuddelen av grönområdena i området ägs och förvaltas av Linköpings kommun. Vissa fastigheter har, sedan området anlades, haft bryggor vid sjön som är belägna på kommunens mark. Det finns en allmän badplats på områdets norra udde.

Vatten och avlopp
Föreningen äger en egen anläggning för vatten och avlopp anslutet till Linköpings kommuns nät. Huvuddelen av stugorna är anslutna. Det finns tre anslutningsformer, Grupp1-endast sommarvatten, Grupp2-sommarvatten och sommaravlopp, Grupp3-vatten och avlopp året runt. Ej anslutna köper vatten av gemensamhetsanläggningen.

Avgifter
Avgifterna till samfälligheten varierar mellan 3 200 och 4 000 kronor per år, beroende på anslutningsform till vatten och avlopp. Avgiften omfattar, vatten, sommartömning av soptunnor, kostnader för avloppsanläggning och kostnader för förvaltning av området där vägen är en stor post.

Bredband
Det finns bredband från Utsikt i området. Önskar man ansluta fastigheten ska Utsikt kontaktas. Du kan välja mellan ett stort utbud av bredbandsleverantörer.

Underhållsplan
Avloppsanläggningen anlades 2009 och har en separat underhållsplan.
Bredband anlades 2015 av en ekonomisk förening inom Bestorp och övertogs därefter av Utsikt.

Årsredovisningar
Kan lämnas ut efter förfrågan.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Ordförande Roger Eriksson via e-post roger.eriksson@orbicus.se