Historia

Historia om fastigheten

Starten

1909 nämns som ungefärligt byggår i brf. Schougens ekonomiska plan. De första handlingarna som går att finna i Malmö stads arkiv härrör dock från 1914. Då godkände byggnadsnämnden ritningarna för fastigheten Dragonen 1. Sökande och blivande hyresvärd var Fastighetsbolaget Triangeln AB.

Namnet

Fastighetens namn Dragonen har troligen liksom Husargatan valts från tiden då Kronprinsens husarregemente hade sina kaserner i området. Regementet flyttade i slutet av 1800-talet.

Lägenheterna

I motsats till vad många trott har lägen-heterna inte varit större än i dag. Boytan i varje lägenhet var den samma när huset byggdes. Däremot såg lägenheterna då något annorlunda ut.

Köken låg ursprungligen i de minsta rummen vilka i dag oftast används som sovrum. På det sättet låg köken i anslutning till kökstrappan som ledde ner till gården.

Även wc och bad har flyttats. De låg som brukligt under denna tid i olika rum och var placerade där det i dag finns garderober.

Fasaden

Av ritningarna att döma har fasaden sett ungefär likadan ut som i dag. Troligen hade den dock en annan färg. I protokoll från byggnadsnämnden ska en "fasadändring" ha genomförts 1965 och 1981 ska fasaden ha målats om till en färg som benämns som "gulgrå". Tyvärr sägs dock inget om vilken ursprungsfärgen varit.

Matkällare?

På de första ritningarna finns matkällare under gården. Huruvida de verkligen byggdes går inte att utröna men av hyres-kontrakt att döma bör de ha existerat. I kontrakt från 20-talet står nämligen att det ingår både mat- och vedkällare. Enligt personal på Malmö stads arkiv var det under denna tid också vanligt att matkällare byggdes men senare fick sättas igen på grund av fuktproblem.

Boende

Vem bodde då i huset i början av 1900-talet? Eftersom lägenheterna inte haft jungfru-kammare tror vi att det rör sig om människor som tillhörde en medelklass. I protokoll från hyresnämnden talas om boende som har yrken som till exempel lektor, kontorschef, ingenjör och pastor. Flera ensamma damer med "titeln" Fru nämns också.

Kuriosa

Ett protokoll från hyresnämnden 1917 avslöjar att en lägenhet i huset då kostade mellan 725 och 825 kronor - om året! Hyran var "utan uppvärmning men innefattade förekommande vattenavgifter".

1920 höjdes hyran drastiskt. Enligt hyres-värden var anledningen höjda bränsle-avgifter. Men många av hyresgästerna vägrade acceptera den nya hyran. En dam skriver till exempel till hyresnämnden: "Med anledning av Edert ärade meddelande av 2 dennes att hyresvärden i Fastighets AB Triangeln, kvarteret No. 1 Husaren hos Eder anhållit att få höja den av mig nu förhyrda lägenheten från kronor 680 till 900 per år ber jag hövligast att få protestera häremot såsom varande oskäligt".

Brevskrivaren menar att hyran är oskälig eftersom rummen är dragiga och små och "lägenheten är för övrigt långt ifrån idealisk enär under densamma förutom brygghus finns en verkstadslokal för provning av motorer, som naturligtvis är i högsta grad störande för mig och min åldriga moder".