Mäklarinformation Signallyktan 1

Avgifter
Inga avgiftshöjningar är planerade just nu.

Bredband
Fastigheten har bredband, fiberLAN och digital-TV från Telia.

OVK
Fastigheten har genomfört en obligatorisk ventilationskontroll, godkänd i september 2016.

Hiss

Fastigheten har hiss.

Underhållsplan Fastigheten underhålls kontinuerligt.

Årsredovisningar

Finns i dokumentlistan nedan.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är högst 2,5% av gällande basbelopp och betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Leif Hernborg leif.hernborg@katalysatorprojekt.se

Bifogade filer