Samfällighetsavgiften i Skolan 10

Storleken på samfällighetsavgiften fastställs varje år på årsstämman i mars. Avgiften betalas sedan in två gånger per år, 31 mars och 30 september. Avgiften betalas till samfällighetens bangiro 5795-7615 och inbetalningen ska märkas med din fastighetsbeteckning.

På årstämman den 29/4 2021 beslutades att samfällighetsavgiften höjs till 12100 kr, vilket innebär att det ska betalas in 6050kr senast 30/4 2022 och 6050kr senast 30/9 2022.

I samfällighetsavgiften ingår till exempel:

  • Kallvatten
  • Sophämtning
  • Kabel-TV via ComHem (digitala kanaler)
  • El i garagen
  • Belysning i garage och på området
  • Snöskottning av parkeringsplatser och brandgator
  • Grusning och grusborttagning i slutet av vintern
  • Containrar vid städdagar
  • Avsättning till underhållsfond
  • Service av garageportar