Samfällighetsavgiften i Skolan 10

Storleken på samfällighetsavgiften fastställs varje år på årsstämman i mars. Avgiften betalas sedan in två gånger per år, 30 april och 30 september. Avgiften betalas till samfällighetens bangiro 5795-7615 och inbetalningen ska märkas med din fastighetsbeteckning.

På årstämman den 20/3 2022 beslutades att samfällighetsavgiften höjs till 13000 kr, vilket innebär att det ska betalas in 6500kr senast 30/4 2023 och 6500 senast 30/9 2023.

I samfällighetsavgiften ingår till exempel:

  • Kallvatten
  • Sophämtning
  • Kabel-TV via ComHem (digitala kanaler)
  • El i garagen
  • Belysning i garage och på området
  • Snöskottning av parkeringsplatser och brandgator
  • Grusning och grusborttagning i slutet av vintern
  • Containrar vid städdagar
  • Avsättning till underhållsfond
  • Service av garageportar