Historia

Brf Sländan nr 9 bildades 1939 och köpte fastigheten 1940. Föreningen består av 32 lägenheter som upplåts med bostadsrätt, och två lokaler som upplåts med hyresrätt. 

Byggnaden uppfördes 1916 av byggmästaren Josef Norén (1872-1936), som under en tid arbetade på Ferdinand Bobergs arkitektkontor. Några av Stockholms mest kända byggnader är uppförda under Noréns ledning såsom exempelvis NK på Hamngatan. 

Arkitekten bakom Sländan 9 är Axel Wetterberg (1877-1938) som under många år arbetade på Stockholms fastighetskontor. Wetterberg har ritat många bostadshus i Vasastan. Själva byggnaden är i nationalromantisk stil, med en kraftig sockel i huggen granit. Fasaderna är putsade, och taket är belagt med ett mörkglaserat tegel från Minnesbergs tegelbruk. 

Fastigheten är grönmarkerad av Stockholms stadsmuseum vilket betyder att den är av "...ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt."