Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Avgiftshöjning planeras inte för 2023

Bredband
Fiber finns installerat i alla hus.

Underhållsplan
Underhållsplan finns.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Christer Hermansson 0490-320 60.