Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Avgiftshöjning planeras inte för 2018.

Bredband
Fiber finns installerat på följande adresser: Ingaborggstigen 15, 17, 23, 25 och 27

Underhållsplan
Underhållsplan finns.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Christer Hermansson 0490-320 60.