Mäklarinformation


Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2022.

Bredband
Föreningen har bredband och digital-TV via Tele2

Underhållsplan
För närvarande inga faststälda planer på underhåll, förutom den årliga arbetshelgen för att hålla gemensamhetsytan i bra skick.