Mäklarinformation

Tips: Här kan du lägga information som är av intresse för mäklare och spekulanter på fastigheter i Samaälligheten.

Avgiftshöjningar på samfällighetsavgiften
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2018.

Bredband

???

Underhållsplan
???

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

 

Kontaktperson
För mer information, kontakta XXXX via e-post XXX.