Styrelse

........, Ordförande

Sara Frejlöv, Kassör

Philip Panov, Sekreterare

Jerry Näslund, Ordinarie

Tommy Jönsson, Ordinarie

Robbert Wenstrup,  Ordinarie

Maria Frank, Ordinarie

Valberedningen
Harald Rötterud
Andreas Voss