Kontaktpersoner

Har du låst dig ute?

Huvudnyckel finns hos

     
Lars Persson K-stigen 8 070-540 81 93 lars.persson.ksund@gmail.com
Inge Andersson K-stigen 6 070-3218844 ingeandersson.privat@gmail.com
Björn Ståhl K-stigen 10 070-849 90 50 bjorngstahl@gmail.com
       
Felanmälan      
Lars Persson K-stigen 8 070-540 81 93 lars.persson.ksund@gmail.com
Björn Ståhl K-stigen 10 070-849 90 50 bjorngstahl@gmail.com
       
Hyra av lokal eller övernattningsrum      
Lisbeth Sjöström K-stigen 4 073-048 82 86 lisbeth.sj@telia.com
       
Parkeringsplatser      
Inge Andersson K-stigen 6 070-3218844 ingeandersson.privat@gmail.com
       
Båtplatser      
Per-Eric Brunström K-stigen 8 070-697 53 22 perericb@gmail.com
       
Bryggor      
Styrelsen/Björn Ståhl K-stigen 10 070-849 90 50 bjorngstahl@gmail.com
       
Odlingslotter      
Kjell Ingeström K-stigen 8 070-641 05 89 kjell.ingestrom@outlook.com
       
TV      
Lars Persson K-stigen 8 070-5408193  lars.persson.ksund@gmail.com
       
Flaggansvar      
Lars Persson K-stigen 8 070-540 81 93 lars.persson.ksund@gmail.com
       
Hemsida      
Per-Eric Brunström K-stigen 8 070-697 53 22 perericb@gmail.com