Mäklarinformation

Ägande
Endast privatpersoner kan vara ägare och måste vara folkbokförda på någon av föreningens adresser.
Delat ägande är tillåtet med en minsta andel om 10%. 

Ekonomisk förvaltning
SBC är ekonomisk förvaltare.
Månadsavgiften höjs med 2% årligen enligt den ekonomiska planen.
Därutöver kan ytterligare höjningar förekomma pga ränteläge etc.

Se länkade årsredovisningar.

Planerade underhållsåtgärder
Föreningen har en utförlig underhållsplan som sträcker sig 30 år framåt.
Det finns ekonomisk täckning för de åtgärder som planen anger tack vare den årliga avgiftshöjningen som gjort att en buffert byggts upp.

Överlåtelseavgift
En överlåtelseavgift á 2,5% av prisbasbeloppet utgår som köparen betalar.

Överlåtelsebesiktning
Föreningen kallar säljaren till besiktning vid överlåtelse.

Bredband
Fastigheten har bredband (250 Mbit/s) och digital-TV via Tele2. Månadsavgiften är f n 217 kr.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Förrådsutrymmen
Varje lägenhet har ett rymligt förråd i källaren i respektive hus.

Gemensamma utrymmen
Det finns en gästlägenhet med upp till fyra sängplatser.
Lägenheten kan bokas max tre dygn i följd.

Parkeringsplatser - bil
Det finns en plats per lägenhet i ett underjordiskt varmgarage.
En del av platserna är avsedda för elbilar och utbyggnad sker i takt med behovet.
Månadshyran är under 2024 633 kr.

Parkeringsplatser - cykel
En del av förrådsutrymmena i respektive hus är avsatt för cykelparkering.
Mer plats finns utomhus och det går även bra att ställa cykeln på loftgången så länge man inte blockerar fri väg.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Ingvar Andersson via e-post [javascript protected email address]

 

     

 

Bifogade filer