Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Månadsavgifterna kommer höjas med 2% årligen fr.o.m. 2019 enligt den ekonomiska planen

Överlåtelseavgift
Fr.o.m. 2021 kommer vi ta ut en överlåtelseavgift, 2,5% av prisbasbeloppet, som köparen betalar.

Överlåtelsebesiktning
Föreningen kräver kallelse till besiktning vid överlåtelse.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComHem AB

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhållsplan
Träfasaden har målats om under 2018, därutöver inget planerat underhåll.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Ingvar Andersson via e-post [javascript protected email address]

 

     

 

Bifogade filer