Mäklarinformation

Mäklaruppdrag 

Mäklare som avser att åta sig försäljninguppdrag av lägenhet i Tornet skall kontakta föreningens nyckelansvarige för utkvittering av lägenhetsnycklar inför visning. Nyckel får ej kvitteras av boende.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2021.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia

Hiss
Fastigheten har hiss. Serviceavtal med Kone.

Underhållsplan
Fastigheten besiktigas årligen av sakkunniga. Eventuella fel åtgärdas omgående.

Fasaderna genomgick en omfattande kontroll 2015 avseende eventuella fuktproblem mm i stommen. Allt ok.

För 2020 inplanerade åtgärder: Löpande åtgärder avseende ytskikt.

Energieffektivisering gällande fjärrvärme. Måltemperaturen sätts till 23 grader.

Utredning om installation av solceller och godkända stolpar för laddning av elbilar.

Parkering

Garage finns i källaren under huset. Egen kö. Parkeringsplats tillhör således inte lägenheten

Fastighetsförvaltning

PART Halmstad

Ekonomisk förvaltning

PART Halmstad

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av köparen, stadgarna §9.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Lars-Olov Eklund via e-post: [javascript protected email address]

Telefon: 0708-12 07 61