Mäklarinformation

Mäklarbild

Finns som bifgoad fil.

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020. Styrelsen ser dock över avgifterna under 2020 med ambition att kunna sänka avgifterna i samband med att vindsinrednignen är slutförd.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Comhem AB

Hiss
Gathuset har hiss. Gårdshuset saknar hiss. Under 2020 kommer hissas att installeras i båda hus. Befintlig hiss i gathuset kommer att demonteras när ny hiss är installerad. 

Underhållsplan
Samtliga badrum renoverades 2004. Underhållsplan framtagen under 2016 med hjälp av ÅF. Värmesystem renoverat och uppgraderat 2018/2019. Avloppsstammar renoverade enligt relining metoden under 2019. Råvindar avyttrade under 2019 och inreds till bostadsrätter under 2020.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med planen för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att förvalta fastigheterna på ett korrekt sätt.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1162 kr och betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Christian Di Schiena via e-post christian.dischiena(at)gmail.se eller sms/telefon 070-7416171.

Bifogade filer