Styrelse

Tomas Bergqvist, ordförande

Mikael Johansson, vice ordf.  

Maud Bäckstrand Pettersson, sekreterare

Peter Rönnlund, ledamot 

Siv Stålnacke, suppleant