Mäklarinformation

På denna sida kan de Fastighetsmäklare som fått försäljningsuppdrag från våra medlemmar ladda ner följande dokument:

  • Energideklaration
  • Föreningens stadgar
  • Årsredovisningar
  • Fakta om föreningen

Den absoluta huvuddelen av den information som mäklaren behöver för presentation av bostaden bör finnas i dessa dokument. 

Våra medlemmar får månadsvisa informationsbrev från styrelsen och för att säkerställa att den absolut senaste informationen finns tillgänglig i prospekt och liknande bör Fastighetsmäklaren fråga säljaren. 

För övriga frågor kontakta Föreningens ordförande.

 

Bifogade filer