Styrelse

STYRELSESAMMANSÄTTNING BRF VACKRA VÄGEN 1, 2020-2021                                                                              

Roland Siljehag, mobil 070 - 457 14 72          Ordförande [javascript protected email address]                                                      

Anita Schneider, mobil 070 - 457 14 72          Ekonomi              [javascript protected email address]

Åsa Bronge, mobil 070 - 492 01 34                 Sekreterare [javascript protected email address]   

Pär Jannesson, mobil 070 - 878 89 18            V. ordförande [javascript protected email address] 

Björn Carlberg, mobil 070 - 572 34 91            ledamot [javascript protected email address]   

Rolf Eriksson, mobil 070 - 090 36 95              Suppleant [javascript protected email address]         

Ingrid Schmidt, mobil 070-343 79 78             Suppleant [javascript protected email address]                   

Thomas Ivarsson,  mobil 079 349 80 10        Suppleant [javascript protected email address]                                        

Jhanbakhsb Bostanian, mobil 073 -758 61 33 Suppleant [javascript protected email address]