Styrelse

STYRELSESAMMANSÄTTNING BRF VACKRA VÄGEN 1, 2021-2022                                                                             

Roland Siljehag, mobil 070 - 647 63 95          Ordförande [javascript protected email address]  

Anita Schneider, mobil 070 - 457 14 72         Ekonomi  [javascript protected email address]

Åsa Bronge, mobil 070 - 492 01 34                  Sekreterare [javascript protected email address]   

Pär Jannesson, mobil 070 - 878 89 18            Vice ordf   vice[javascript protected email address] 

Rolf Eriksson, mobil 070 - 090 36 95               Suppleant [javascript protected email address]         

Ingrid Schmidt, mobil 070-343 79 78              Suppleant [javascript protected email address]

Thomas Ivarsson,  mobil 079 349 80 10        Ledamot [javascript protected email address]              

Hans Lundström, mobil 070 579 16 99           Suppleant [javascript protected email address]

Annika Ellborg, mobil 070 078 03 78               Suppleant [javascript protected email address]