Styrelse

STYRELSESAMMANSÄTTNING BRF VACKRA VÄGEN 1, 2023-2024                                                                             

Karl-Henrik Kyhlstedt, mobil 070-577 08 39         Ordförande [javascript protected email address]  

Agneta Rehn, mobil 070 - 220 19 14                     Vice ordförande. Suppleant [javascript protected email address] 

Åsa Bronge, mobil 070 - 492 01 34                        Sekreterare [javascript protected email address]   

Hans Lundström, mobil 070 579 16 99                   Kassör          [javascript protected email address]

Thomas Ivarsson, mobil 079 349 80 10                  Ledamot [javascript protected email address] 

Annika Ellborg, mobil 070 078 03 78                     Ledamot [javascript protected email address]

Rolf Eriksson, mobil 070 - 090 36 95                     Suppleant [javascript protected email address]        

Rose-Marie Söderberg, mobil 073 564 88 55         Suppleant [javascript protected email address]

Thomas Elmén, mobil 070-250 58 28                    Suppleant [javascript protected email address]