Mäklarinformation

Brf Vedgården 1

Fastigheten

Fastigheten byggdes och färdigställdes juni 2008. 

Grönområdet och fastigheten är omgärdat av staket med grindsystem försett med kodlås 

Parkeringar

Föreningen har inhägnade parkeringslatser ute och parkeringsplatser i garage. Automatisk fjärrkontrollerad öppning av grind- och garageport. Fjärrkontroll ingår mot deponi. 

Cykelförråd

Cykelförråd i garage

Förråd

Varje medlem har ett förråd tillgängligt på våningsplan 1.

Innergård

Innergården har grönytor med sittplatser, sandlåda och boulebana. 

Sopsortering 

Föreningen tillämpar sopsortering och har ett väl utbyggt insamlingssystem. 

Bredband

Fastigheten har bredband. Varje lägenhet har ett IT center för inkoppling av router trådlöst eller med kabel. Fördragen nätverkskabel från lägenhetens central till multipla uttag.

Hiss

Fastigheten har hiss.

Porttelefon

Intern porttelefon och kontrollpanel finns i varje lägenhet för kommunikation till markplan samt öppning av entredörr eller kalla på hiss med dörröppning vid entreplan.

Godkännande av ny medlem

Styrelsen genomför en ekonomisk värdering av nya medlemmar innan godkännande.

Avgifter 

För 2019 sänks avgiften med -3,8%

För 2018 ingen avgiftshöjning

För 2017 ingen avgiftshöjning

Information om överlåtelser

Överlåtelseavgiften är 2,5% av gällande prisbasbelopp. Avgiften betalas av säljaren.

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson

Kontakta föreningens ordförande för mer information.