Styrelse

En ny styrelse valdes vid årsstämman 2020-11-08. 

Tommy Nielsen, ordförande

Karin Sandén Bergh, sekreterare och websideansvarig

Per Ahre, styrelseledamot

Robert Germundsson, suppleant