Information om föreningen

Månadsavgifter
Månadsavgifterna har höjts under 2013, för att möta krav från SEB vid lånefinansiering av nya tak på båda husen. Fokus på kostnader samt det låga ränteläget, innebar att avgifterna kunde sänkas från 1 januari 2016. 

En höjning genomfördes 1 december 2016 på 17,5 % för att dels finansiera nytt lån (se bullerproblem i underhållsplanen nedan), dels för att bygga upp föreningens kassa.

I månadsavgiften ingår även vatten, tvättstuga, en parkeringsplats samt gemensamma utrymmen. El (ej laddstolpar, se nedan) separatfaktureras enligt andelstal.

Bredband och tv
Bostadsrättshavarna använder eget ADSL eller 4G. Koppartråd finns draget till varje lägenhet.

Nacka kommun har inget stadsnät och de två bolag som bygger fibernät har (ännu) inte prioriterat Ektorp.

Fastigheten har en centralantenn för tv, som fungerar även med Boxer. Parabol och tv via internet nyttjas även av enskilda medlemmar.

Hiss
Fastigheten har inte hiss.

Storlek lägenheter
Lägenheterna har följande antal kvm bostadsyta: 108, 108 samt 22. Den senare gårdshuset. 

Gemensamma utrymmen
Medlemmarna disponerar del av källaren i huvudbyggnaden för egna varmförråd, gemensam tvättstuga och en garagedel som nyttjas för bl.a. barnvagnar.

Varje lägenhet har tillgång till tvättstugan en hel egen veckodag och kan dessutom här på egrannar med ett klick boka tvättider (max tre aktiva 2h-intervall) de övriga fyra övriga dagarna i veckan.

På tomten finns även tre kallförråd i en separat byggnad, där varje lägenhet disponerar var sitt. I anslutning till kallförråden finns även cykelparkering under tak.

2017 års stämma beslöt att delar av den stora tomten dediceras till lägenheterna, så medlemmar som så önskar har en egen lott för trädgårdsaktiviteter. 

2022 installerades två 11 kW laddstolpar, två av föreningens tre p-platser har nu egen stolpe. Leverantör är InCharge/Vattenfall, elförbrukningen direktbetalas av respektive nyttjare. 

Ansvar för trädgård mm
Vintertid ansvarar medlemmarna för tilldelat område/gångväg avseende snöskottning. Sommartid delar lägenheterna i huvubyggnaden på ansvaret för gräsklippning. Antal kvadrameter tomt/lägenhet är stort, så eget arbete måste påräknas.

En medlem i en förening med bara tre lägenheter, bör påräkna även arbete och ansvar i styrelsen, efter en tid som medlem.

Underhållsplan
Fastigheten stambyttes 2003, fasaderna kalkputsades och all el drogs om. Vidare byttes den vattenburna värmen inklusive samtliga radiatorer.

Bergvärme installerades 2007 i huvudbyggnaden.

Samtliga våtrum har behörigen helrenoverats mellan 2008-2010.

2010 byttes delar av bottenstocken i gårdshuset, då en felaktigt monterad varmvatttenberedare läckt i vägg.

2010 byggdes en föreningsgemensam tvättstuga i källaren, för att kunna ta bort tvättmaskiner och torktumlare ur respektive lägenhet.

2011-2012 renoverades huvudbyggnadens altaner, då de inte hade korrekt fall. På bottenplan fick även del av bottenstocken bytas, då fukt trängt in pga. detta.

Hösten 2013 byttes takpapp, läkt och tegelpannor på båda byggnaderna. 

2014 gjordes uteplatsen i ordning. Begagnad tvättmaskin och torktumlare av kommersiell typ införskaffades. Utebelysningen kompletterades.

Radonmätning utfördes januari 2015 i huvudbyggnadens bottenvåning, årmedelvärdet understiger 30 Beqeurel/kubikmeter luft (gränsvärde 200 Bq/m3). 

Ny "vanlig" tvättmaskin inköpt 2015, denna gång testvinnaren hos Råd & Rön.

Huvudbyggnadens bottenvåning byggdes ut med 12 kvm hösten 2015, för att skapa ett mer funktionellt kök och ytterligare ett sovrum. I samband med detta renoverades lilla balkongen på övre plan samt fästen för hängrännor. Alla tre lägenheter lasermättes av ett ackrediterat företag, eftersom boytor ändrats. Andelstalen justerades därför från 1 jan 2016.

Garagedörren byttes ut och tröskeln till denna gjöts om. Ett cykelförråd i anslutning till uteförråden byggdes.

Uppmätta bullerproblem mellan lägenheterna i huvudbyggnaden (efter mindre lyckad golvrenovering på övre plan 2014), innebär att det golvet behöver rivas ut och ny korrekt isolering läggas in. Arbetet genomfördes november-december 2016.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2 000 kr och betalas av köparen. Detta för att finansiera föreningens kostnader till Bolagsverket för omregistrering av styrelse samt kreditupplysning(ar).

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Bifogade filer